Ceník

Výuka

45 min 60 min 90 min
300kč 400kč 600kč

Poznámka: Cena je za vyučovací čas, nezáleží na počtu studentů. Doporučený maximální počet studentů ve skupině je 4.

Intenzivní kurz

  • 1 hodina (45 min) = 300 Kč, 16 hodin = 4.800 Kč
  • způsob úhrady - faktura, převod na účet
  • maximální počet účastníků kurzu = 4
  • počet účastníků neovlivňuje cenu, ta je kalkulována za odučené hodiny


Překlady

normostrana obecného textu normostrana poloodborného textu normostrana odborného textu (právnický, ekonomický, technický apod.) příplatek za rychlé zpracovaní (do 24-48 hod.)
400kč 450kč 500kč 50 - 100%


Korektury

normostrana obecného textu normostrana poloodborného textu normostrana odborného textu (právnický, ekonomický, technický apod.) příplatek za rychlé zpracovaní (do 24-48 hod.)
100kč 150kč 200kč 50 - 100%

Poznámka: 1 normostrana = 1500 znaků bez mezer / 1800 znaků vč. mezer v MS Word. Každý překlad je specifický, proto jsou ceny v tabulce pouze orientační.

Tlumočení

  • 500Kč/hod.
  • celý den/ 4000 Kč
  • v případě krátkého tlumočení je účtována hodinová sazba + náklady na dopravu autem, pokud je místo určení dále než 15 km
  • v případě několika denního tlumočení ve vzdálenější destinaci je zadavatel povinen uhradit náklady na dopravu, stravu a ubytování, cena za tlumočení - dle dohody