Ceník

Výuka

45 min 60 min 90 min
450Kč 600Kč 900Kč

Poznámka: Cena je za vyučovací čas, nezáleží na počtu studentů. Doporučený maximální počet studentů ve skupině je 4.

Intenzivní kurz

 • 3x180minut = 5.400 Kč
 • způsob úhrady - faktura, převod na účet
 • maximální počet účastníků kurzu = 4
 • počet účastníků neovlivňuje cenu, ta je kalkulována za odučené hodiny

Motivační kurz

 • 5x60minut = 3.000 Kč
 • způsob úhrady - faktura, převod na účet
 • maximální počet účastníků kurzu = 4
 • počet účastníků neovlivňuje cenu, ta je kalkulována za odučené hodiny


Překlady

normostrana obecného textu normostrana poloodborného textu normostrana odborného textu (právnický, ekonomický, technický apod.) příplatek za rychlé zpracovaní (do 24-48 hod.)
600Kč 700Kč 900Kč 50 - 100%


Korektury

normostrana obecného textu normostrana poloodborného textu normostrana odborného textu (právnický, ekonomický, technický apod.) příplatek za rychlé zpracovaní (do 24-48 hod.)
500Kč 600Kč 800Kč 50 - 100%

Poznámka: 1 normostrana = 1500 znaků bez mezer / 1800 znaků vč. mezer v MS Word. Každý překlad je specifický, proto jsou ceny v tabulce pouze orientační.

Tlumočení

 • 800Kč/hod.
 • celý den/ 6000 Kč
 • v případě krátkého tlumočení je účtována hodinová sazba + náklady na dopravu autem, pokud je místo určení dále než 15 km
 • v případě několika denního tlumočení ve vzdálenější destinaci je zadavatel povinen uhradit náklady na dopravu, stravu a ubytování, cena za tlumočení - dle dohody