Obchodní angličtina

Neboli "business English." Výuka zaměřená na osvojení si slovní zásoby důležité při obchodních jednáních, vyjednávání smluvních podmínek, uzavírání obchodů a smluv apod. Osnovu zde tvoří především zprávy z BBC, CNN a učebnice Business Vocabulary in Use.

Vyučuji v Ostravě, Příboře, Kopřivnici, Mošnově a okolí; za klienty dojíždím na jejich pracoviště.