Kvalifikace

Vzdělání
  • Bc.- Angličtina ve sféře podnikání
  • Mgr. - Filologie - angličtina
  • PhDr. - Filologie - angličtina
  • Učitelství pro 2 stupeň ZŠ a SŠ (pedagogické minimum)
Kurzy
  • speciální státní jazyková zkouška - obor tlumočnický
  • česko - anglický terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele
Živnostenský list
  • překladatelská a tlumočnická činnost
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Zahraniční pobyty
  • 7 měsíců - Velká Británie
  • 1 měsíc - Bermudy