Zkušenosti

Profesionální výukou anglického jazyka se zabývám od roku 2003, kdy jsem si za tímto účelem opatřila živnostenské oprávnění. Snažím se o maximální aktualizaci trendů v moderní angličtině (VOA, CNN, BBC, Netflix, YouTube apod.).

Specifikem mé výuky je minimální používání učebnic. Pokud některé učebnice použiji (English Grammar in Use, Business Vocabulary in Use atd.), tak slouží pouze jako vodítko k osvojení si slovní zásoby a gramatiky např. u příprav na mezinárodní zkoušky (FCE apod.). Učebnice jsou zdrojem standardizované angličtiny a nemohou zcela pojmout veškeré trendy a inovace, kterými jazyk prochází. Proto se snažím hodiny doplňovat vlastními materiály.
Každý student má kurz "šitý na míru" dle vlastních požadavků. Mým cílem je naučit klienty komunikovat a reagovat v každodenních situacích v kontaktu s cizincem. Většina z nás se chce domluvit na dovolené, popř. si zabukovat hotel nebo nahlásit ztrátu zavazadla. Mnozí klienti ale vyžadují specifickou slovní zásobu (lékaři, právníci, technici, obchodníci), která vyžaduje důkladnější přípravu.
Vždy záleží na konkrétních požadavcích studenta, resp. klienta, kterému pak výuku přizpůsobuji.

Překlady a tlumočení - viz jednotlivé odkazy.