Intenzivní kurzy

Dvoudenní intenzivní kurz anglického jazyka se zaměřením na požadovanou slovní zásobu.
Místo konání: pracoviště klienta.

Cílem intenzivního kurzu je za co nejkratší dobu vstřebat pokud možno co nejvíce informací a být schopen s těmito informacemi v budoucnu pracovat. Školitel poskytne všeobecný přehled o fungování základní anglické gramatiky a v individuálních konzultacích doporučí klientovi jak dále s jazykem pracovat. Pro co nejefektivnější výsledek je nejlepší kurz v pravidelných intervalech (např. co 8 týdnů) opakovat a postupně zvyšovat úroveň náročnosti.

Vyučuji v Ostravě, Příboře, Kopřivnici, Mošnově a okolí; za klienty dojíždím na jejich pracoviště.